Меню
Профил
Език

Продукти

Политика за личните данни

 

          Кристин бг ЕООД, осъществява своята дейност съгласно Регламент 2016/679 от 27.04.2016 година, относно защитата и обработването на лични данни . Чрез  своя електронен магазин htts://www.kristin.bg, събира данни необходими за целите за предоставянето на стоката или услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.Администратор на лични данни

Кристин бг ЕООД

ЕИК 206346466

BG206346466

Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1379 жк.Сердика бл.14 ет.15

Данни за кореспонденция: гр. София 1379 жк.Сердика бл.14 ет.15 

E-mail: kristin.bg@abv.bg.

Телефон.: 0878496046
Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg          Какви данни събираме и обработваме:  на основание на чл.6 ал. 1 от Регламент 2016/679,  и след Ваше изрично съгласие, при регистрация на физическо лице и създаване на профил в Kristin.bg, са необходими име и фамилия, телефонен номер, адрес, имейл адрес. За юридически лица необходимата информация е  име на фирма или организация, адрес, BG/ЕИК номер, имейл адрес. Kristin.bg обработва  данни на регистрирани посетители и на посетители без регистрация, като IP адрес, имена, телефонен номер, адрес, начини  на плащанеи др, с цел идентификация свързана с извършване на търговската дейност и изпълнение на договора.


              При извършване на регистрация на сайта www.kristn.bg, финализиране  на поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Потребителите  декларират съгласие, че  предоставените  лични данни ще бъдат записани и обработвани и дават своето съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Kristin.bg и от партньори на Kristin.bg за следните операции: създаване на профил с цел да Ви идентифицира при предоставяне на услугата, осчетоводяване и обработка на плащане,обработка и доставка  на поръчка, за изпълнение на задълженията си към Национална Агенция по Приходите и министерство на вътрешните работиза целите на легитимния интерес на Кристин бг ЕООД, за информационни и рекламни съобщения към предоставените имейл адреси, за вътрешни справки продажби.


             Препоръчваме ВИ да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които осъществявате достъп до Kristin.bg, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви профил. По този начин, при всяко влизане във Вашия профил на Kristin.bg  посредством Вашите данни, се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този профил.Чрез използването на сайта  kristin.bg всички клиенти и посетители се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.


               Вие, имате право да изискате  и да получите информация от Kristin.bg, дали обработва  Ваши данни. Също така имате право да получите достъп до вашите лични данни, както и информация за това как се обработват  и съхраняват. Кристин бг ЕООД предоставя при поискване от Ваша страна, копие от обработваните данни свързани с Вас, в електронна форма, или друга съобразена със случая форма. Имате право да коригирате и допълвате личните Ви данни свързани с вас, през профила си в Kristin.bg или чрез искане до Кристин бг ЕООД.


           Кристин бг ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато има основание за това съхранение, като сроковете за съхранение отговарят изцяло на изискванията на Национална Агенция по Приходите относно  водене на счетоводна дейност- 6 години ( 2190дни)

  

         Ако не желаете Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от  Кристин бг ЕООД, 

Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез  искане изпратено на нашата електронна поща, kristin.bg@abv.bg, при което може да се изиска да удостоверите своята самоличност, с цел потвърждаване на идентичност с лицето за което се отнасят данните. 


        При оттегляне от Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни, които са задължителни при регистрация, профилът Ви в Kristin.bg ще стане неактивен.


         Имате право да изискате от  Кристин бг ЕООД  да  изтрие свързаните с Вас лични данни, правото „да бъдеш забравен“,  а Кристин бг ЕООД  е длъжен да ги изтрие в указания от закона срок, при условие че: личните данни  не са необходими за целите, за които са били събрани,  налице е оттегляне на Вашето съгласие, което е било  основанието за обработването на данните и няма друго правно основание за обработването, личните данни са били обработвани в противоречие със закона, налице е възражение от Ваша страна, срещу обработванетона данни свързани с Вас , включителнодиректния маркетинг и няма друго законно основание  за обработването.

  

        Кристин бг ЕООД не е длъжен да изтрие лични данни, когато информацията се съхранява и обработва  в съответствие с правото на свобода на изразяването и правото на информация, при наличие и спазване на правно задължение, изискващо обработване предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, приложимо спрямо Кристин бг ЕООД, при наличие на причини от обществен интерес или при установяване , прилагане или защита на правни претенции, при законово задължение да съхранява данните, при отправени съдебни претенции и доказване на свои права.


           Имате право да ограничите обработването на лични данни свързани с Вас, без да бъдат изтривани,  когато се оспори верността им, обработвани са  неправомерно, Кристин бг ЕООД вече не се нуждае от личните данни  за целите за които са събрани и Вие ги искате за защита на Ваши правни интереси. 


      Можете по всяко време да поискате от Кристин бг ЕООД да прехвърли директно личните Ви данни  към администратор посочен от Вас, когато това е технически изпълнимо, или сами да изтеглите данните свързани с Вас  през Вашия профил или с искане по имейл.


    

        Кристин бг ЕООД използва  функция, посредством която ще анонимизира  поръчките и личните данни свързани с тях, след изтичане на законоустановения за това срок. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, имейл адрес, телефон, факс, данъчна и ДДС информация, банкови сметки) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.


        Пример за една анонизирана поръчка: Поръчка № 56358 с получател Недо Петков, email: nedop.example@gmail.com до адрес гр. София , ул.Сердика N:245, ПК: 1000 ; IP адрес: 67.861.002.531 

ще се анонимизира до вида:

Поръчка # 56358 с получател GDPR25-05-2018 , email: GDPR-25-05-2018 до адрес гр. София , GDPR-25-05-2018 , ПК: 1000 ; IP адрес: - - - -Всички текстови полета съдържащи лични данни, чрез които може да се идентифицира дадено лице, се заличават,ще бъдат заменени с „ GDPR-ДД-ММ-ГГГГ“, където „ ДД-ММ-ГГГГ“ е настоящата дата към момента на анонимизирането. ID- та и IP адреси ще бъдат изтрити.         Кристин бг ЕООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените лични данни и предприема необхидимите мерки за защитата им от неоторизиран достъп, манипулации и погубване. Някои от мерките които прилагаме за защита са SSL сертификат, криптиращ връзката Ви с Kristin.bg, надеждна защита на базата данни със защита от неправомерен достъп, антивирусни програми, програми за защита от нерегламентиран достъп, защитени клиентски профили с потребителско име и парола.

             01.04.2021 г